© 2014 א.ג. זכוכית / כל הזכויות שמורות 

מראה קריסטל 6 מ"מ כולל חזיתות מגירה מראה בתחתית הארונית